Information Services
  Relevant Authorities
  Useful Addresses
  Service Routes
  Shipping Schedule
  Cargo Tracking
  EDI
  Consultancy
  Capacties
  Statistic
Infrastructure
  Master Plans
  Major Projects
  Major road / Rail Links
 
 
 
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

SUMMARY OF THROUGHPUT
2012

 

No.

 

Ports'name

Vessels

Cargo throughput (x 1.000 MT)

Calls

Tons

Import

Export

Domestic

TEUs

NORTH

8,379

61,524

17,684

17,125

26,715

2,164,218

  1

Quảng Ninh

472

7,184

2,146

2,891

2,147

240,580

  2

Cẩm Phả

1,340

18,000

250

7,044

10,706

 

  3

Cảng dầu B12

128

4,024

2,679

 

1,345

 

  4

Hải Phòng

4,390

18,100

7,750

4,450

5,900

964,000

  5

Đoạn Xá

326

4,375

737

650

2,988

244,014

  6

Vật Cách

668

1,630

52

13

1,565

 

  7

Cửa Cấm

220

268

120

 

148

 

  8

Transvina

148

1,774

375

322

1,077

104,644

  9

Đình Vũ

509

4,569

2,895

1,475

199

455,775

10

PTSC Đình Vũ

178

1,600

680

280

640

155,205

CENTRAL

8,464

20,714

1,951

10,702

8,061

235,829

  1

Thanh Hóa

400

273

10

6

257

 

  2

Nghệ Tĩnh

1,023

1,959

40

997

922

19,666

  3

Vũng Áng Việt-Lào

392

1,613

120

1,307

186

 

  4

Quảng Bình

102

116

 

3

113

 

  5

Vinashin-Cửa Việt

365

169

53

39

77

 

  6

Thuận An

122

95

5

25

65

 

  7

Chân Mây

199

1,580

32

1,238

310

 

  8

Đà Nẵng

1,814

4,423

908

1,988

1,527

144,555

  9

9 Sông Hàn

0

 

 

 

 

 

10

Hải Sơn

285

500

 

 

500

 

11

Nguyễn Văn Trỗi

12

8

 

 

8

 

12

Kỳ Hà

201

285

 

14

271

 

13

Kỳ Hà-Quảng Nam

208

465

6

80

379

8,094

14

Quy Nhơn

1,659

5,615

772

3,482

1,361

63,427

15

Thị Nại

490

633

3

45

585

 

16

Vũng Rô

295

399

 

6

393

 

17

Nha Trang

407

1,102

 

470

632

87

18

Cam Ranh

490

1,479

2

1,002

475

 

SOUTH

12,915

90,736

43,544

28,918

18,274

5,187,789

  1

Bến Đầm

428

111

 

 

111

 

  2

Thương Cảng Vũng Tàu

325

288

31

19

238

 

  3

PVC-MS

61

7

 

 

7

 

  4

PV Shipyard

12

2

2

 

 

 

  5

CMIT

110

3,674

2,151

1,523

 

306,247

  6

TCIT

264

6,522

3,016

3,070

436

543,548

  7

Interflour Cái Mép

42

1,253

1,231

 

22

 

  8

Xăng dầu Petec Cái Mép

24

155

 

 

155

 

  9

SP-PSA

92

811

405

406

 

5,875

10

Phú Mỹ

417

4,684

3,256

143

1,285

 

   11

SITV

257

1,200

772

263

165

 

   12

Đồng Nai

1,577

2,757

961

247

1,549

117,851

   13

Bình Dương

860

457

83

6

368

45,759

14

Xăng Dầu Cát Lái

84

556

556

 

 

 

15

Saigon Petro

153

833

833

 

 

 

16

Tân Cảng Sài Gòn

2,814

35,478

17,551

17,927

 

2,956,550

17

Sài Gòn

1,442

10,450

3,876

1,361

5,213

311,892

18

Tân Thuận Đông

119

406

400

6

 

 

19

Bến Nghé

729

4,044

1,182

445

2,417

139,654

20

VICT

352

4,191

1,573

2,157

461

349,290

21

Rau Quả

72

140

140

 

 

 

22

Bông Sen (Lotus)

282

1,336

499

25

812

54,976

23

Xăng Dầu Nhà Bè

263

4,285

4,285

 

 

 

24

SPCT

366

2,230

526

868

836

224,139

25

Mỹ Tho

281

210

23

11

176

 

26

Đồng Tháp

21

246

 

 

246

6,514

27

Vĩnh Long

76

250

 

 

250

 

28

Bình Minh

60

25

 

 

25

 

29

Cần Thơ

190

773

80

68

625

2,250

30

Trà Nóc-Cần Thơ

93

1,137

 

28

1,109

18,598

31

Cái Cui

572

502

 

47

455

72,233

32

CN Tàu thuỷ VT Cần Thơ

124

59

 

 

59

 

33

An Giang (Mỹ Thới)

353

1,664

112

298

1,254

32,413

TOTAL

29,758

172,974

63,179

56,745

53,050

7,587,836

 

 

Home | Members | Organization Profile | Information Service | Standard | Regulations
| Jobs & Training | Refreshing Pictures | Maritime Terms | Forum | Email