Information Services
  Relevant Authorities
  Useful Addresses
  Service Routes
  Shipping Schedule
  Cargo Tracking
  EDI
  Consultancy
  Capacties
  Statistic
Infrastructure
  Master Plans
  Major Projects
  Major road / Rail Links
 
 
 
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

SUMMARY OF THROUGHPUT
2014

 

No.

 

Ports'name

Vessels

Cargo throughput (x 1.000 MT)

 

Calls

Tons

Import

Export

Domestic

Container
( TEUs)

NORTH

7,003

59,658

23,162

16,035

20,461

2,601,566

  1

Quảng Ninh

316

6,467

3,269

1,872

1,326

3,237

  2

CICT

114

597

355

242

 

49,774

  3

Cẩm Phả

820

7,600

 

2,112

5,488

 

  4

Cảng dầu B12

127

3,552

3,552

 

 

 

  5

Hải Phòng

2,734

19,726

9,282

5,554

4,890

1,002,987

  6

Đoạn Xá

340

4,150

394

341

3,415

214,000

  7

Vật Cách

850

2,272

83

800

1,389

 

  8

Cửa Cấm-Hải Phòng

239

420

19

 

401

 

  9

Transvina

123

954

123

89

742

79,544

10

Đình Vũ

584

6,276

3.083

2,903

290

574,635

11

PTSC Đình Vũ

293

2,700

1,200

600

900

265,357

12

Nam Hải Đình Vũ

303

3,324

1,802

1,522

 

277,032

13

Tân Cảng 128 – Hải Phòng

160

1,620

 

 

1,620

135,000

CENTRAL

8,701

26,317

3,773

12,565

9,979

364,728

  1

Thanh Hóa

512

401

10

85

306

 

  2

Nghệ Tĩnh

1,113

2,777

110

1,123

1,544

48,708

  3

Vũng Áng Việt-Lào

600

3,099

1,073

1,812

214

 

  4

Quảng Bình

154

155

 

 

155

 

  5

Cửa Việt

371

259

 

81

178

 

  6

Thuận An

135

104

 

16

88

 

  7

Chân Mây

254

1,785

61

1,209

515

 

  8

Đà Nẵng

1,606

6,022

1,577

2,285

2,160

227,367

  9

9 Sông Hàn

 

 

 

 

 

 

10

Hải Sơn

210

150

18

 

132

 

11

Nguyễn Văn Trỗi

 

 

 

 

 

 

12

Kỳ Hà

215

380

 

 

380

 

13

Kỳ Hà-Quảng Nam

126

206

1

 

205

436

14

Quy Nhơn

1,605

7,006

865

4,705

1,436

86,766

15

Thị Nại

550

759

4

36

719

 

16

Vũng Rô

400

529

 

2

527

 

17

Nha Trang

363

881

7

251

623

 

18

Cam Ranh

487

1,804

47

960

797

1,451

SOUTH

14,549

119,113

52,693

37,158

29,262

7,043,070

  1

Bến Đầm

472

158

 

 

158

 

  2

Thương Cảng Vũng Tàu

315

197

1

7

189

 

  3

PVC-MS

22

8

3

 

5

 

  4

PV Shipyard

8

3

3

 

 

 

  5

Đông Xuyên

81

14

7

3

4

30

  6

SSIT

0

 

 

 

 

 

  7

CMIT

80

4,832

2,864

1,941

27

402,714

  8

TCIT

364

11,075

5,274

5,248

553

922,885

  9

Interflour Cái Mép

67

2,097

2,082

 

15

 

10

Xăng dầu Petec Cái Mép

12

92

 

 

92

 

11

SP-PSA

45

1,113

1,075

 

38

3,169

12

Phú Mỹ

419

5,570

4,156

223

1,191

 

  13

SITV

342

1,930

1,214

544

172

 

  14

Phú Đông

8

200

 

200

 

 

  15

Đồng Nai

1,577

6,483

804

524

5,155

255,708

  16

Long Thành

259

242

31

7

204

 

  17

Bình Dương

80

1,002

 

 

1,002

78,843

18

Saigon Petro

 

 

 

 

 

 

19

Tân Cảng Sài Gòn

4,135

45,925

22,963

22,962

 

3,827,115

20

Sài Gòn                        

1,243

11,155

4,625

570

5,960

345,147

21

Tân Thuận Đông

341

425

422

3

 

 

22

Bến Nghé

594

4,475

1,798

98

2,579

148,306

23

VICT

843

7,004

1,625

2,571

2,808

583,693

24

Rau Quả

86

89

89

 

 

 

25

Bông Sen (Lotus)

356

1,900

574

143

1,183

84,900

26

Xăng Dầu Nhà Bè

314

2,307

2,307

 

 

 

27

SPCT

471

2,534

550

1,501

483

301,382

28

Sài Gòn-Hiệp Phước

27

207

 

110

97

 

29

Mỹ Tho

275

331

42

 

289

2,059

30

Đồng Tháp

60

483

 

 

483

21,612

31

Bảo Mai

50

600

 

 

600

 

32

Vĩnh Long

48

317

 

 

317

150

33

Bình Minh

35

20

 

 

20

 

34

Cần Thơ

486

2,364

113

114

2,137

18,693

35

Trà Nóc-Cần Thơ

139

1,180

13

35

1,132

12,912

36

CN Tàu thuỷ VT Cần Thơ

112

53

 

 

53

 

37

An Giang

756

2,707

58

354

2,295

33,752

  38

Năm Căn

27

21

 

 

21

 

TOTAL

30,253

205,088

79,628

65,758

59,702

10,009,364

 

 

Home | Members | Organization Profile | Information Service | Standard | Regulations
| Jobs & Training | Refreshing Pictures | Maritime Terms | Forum | Email